ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ

ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಕಲಬುರಗಿದಿಂದ ಸುಮಾರು 220 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಿವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಕಲಬುರಗಿದಿಂದ 3 1/2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು.

ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಗಳಂತಹ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಜಾಲವು ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸೋಲಾಪುರ, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ಕಲಬುರಗಿದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಿ.ಆರ್.ಎಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಪೂಜಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಈ ನಗರಗಳನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.